Styrelsen önskar er alla ett Gott Nytt 2016!

Vi i styrelsen önskar er alla ett Gott Nytt 2016!

Medlemsmöte
Den 18 november hade föreningen sitt andra medlemsmöte på Träffpunkten i Gnesta. 15 personer deltog i mötet några fler än vid vårt första medlemsmöte. Positivt! Kvällens gäst var Bo Nordström från FUB. Han informerade om FUB:s verksamhet t.ex. aktiviteter som lekotek, olika fritidsaktiviteter danser m.m. Som medlem i FUB finns möjligheten att teckna försäkringen UNIK som ger den enskilde ett mycket bra och fullvärdigt försäkringsskydd.

Eva Gagnö från Studieförbundet Vuxenskolan deltog också i mötet och informerade om samarbete med Sv och inplanerade studiecirklar. Läs mer under rubriken studiecirklar! Föreningen kommer också att genomföra en föreläsning under våren med Linda Björk i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vi informerade om materialet Rollkoll. Vad ska en god man/förvaltare – göra och inte göra? Riksförbundet Frivilliga samhällsarbetare har tagit fram materialet som går att ladda ner på rfs.se/bestall-rollkoll.

Mötet avslutades med gruppdiskussioner och redovisning av desamma. Önskemål som kom fram var; – behov av råd och stöd vid upprättandet av årsräkningarna – intresse för studiebesök på kommunernas olika verksamheter.

Kommande medlemsmöten
Vi har tagit fasta på medlemmarnas önskemål och kommer utifrån dessa att förlägga vårt första medlemsmöte 2016 som ett ” drop in ” på Träffpunkten ”Cirkustomten”, Torggatan 16 B, Gnesta. Mötet blir måndagen den 8/2 mellan kl. 18.00 – 20.00. Vi kommer att finnas där för dig för att ge råd och stöd vid upprättandet av årsräkning och administrativa rutiner i samband med ditt uppdrag som god man/förvaltare. Särskild inbjudan kommer via mejl.

Vårt andra medlemsmöte 2016 har vi tänkt som ett kombinerat medlemsmöte/studiebesök . Datum och tid för mötet är planerat till onsdagen den 20/4 18.00 – 20.00. Särskild inbjudan kommer via mejl.

Årsmöte
Föreningens obligatoriska årsmöte hålls onsdagen den 23/3 kl. 19.00 på Träffpunkten i Gnesta. Sedvanliga årsmötesförhandlingar , förtäring samt någon annan aktivitet ingår. Särskild inbjudan kommer via mejl.

Föreläsning – cirkelledarutbildning
Vi kommer att bjuda in Linda Björk som arbetar med ett projekt bekostat av allmänna arvsfonden. Projektet går under namnet ”Min mening” och belyser god man- och förvaltaruppdraget ur olika synvinklar. Preliminärt datum för föreläsningen är tisdagen den 3/5 kl 18.00. Mer information kommer längre fram. Dessutom finns möjlighet att gå en cirkelledarutbildning i ämnet. Materialet riktar sig till gode män/förvaltare som har en huvudman med behov av alternativ och kompletterande kommunikation. Du bör ha en viss kännedom/förkunskap om alternativ kommunikation. Utbildningen är i Stockholm 16-17 mars. Är du intresserad? Hör av dig till Eva Gagnö, eva.gangno@sv.se, tel. 0720710990.

Studiecirklar
Föreningen samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan vid genomförandet av olika studiecirklar med anknytning till god man/förvaltaruppdraget. Först ut på agendan är cirkeln ”Redovisningsprogram för årsräkningar”, sköt dina årsräkningar med hjälp av ett redovisningsprogram! I denna cirkel får du lära dig hur det går till. Det blir två cirklar per tillfälle, en med start 15.30 och en med start 19.00. Välj den tid som passar dig bäst! Max 6 deltagare per grupp. Ledare är Åsa Tallberg och kostnaden 350 kr. Anmälan görs till katarina.stenberg@sv.se eller tel. 010-1992335. Planerade tillfällen är; 3/2, 10/2,17/2. Sista anmälningsdag 28/1. Se även hemsidan under rubriken studiecirklar!

Medlemsavgift
På årsmötet 2015 beslutades att höja medlemsavgiften från 100 kr. till 200 kr. Gamla och nya medlemmar välkomnas att betala in medlemsavgiften för 2016 på bankgiro 464-4563. Som medlem i Gnesta/Trosa God Man- och Förvaltareförening omfattas du av en kollektiv olycksfallsförsäkring. Premien för försäkringen ingår i medlemsavgiften.

Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *