Medlem

Vill du bli medlem?

Betala 200 kr till:  bankgiro 464-4563
Maila därefter dina kontaktuppgifter till info@gnestagmf.se

Då ingår olycksfallsförsäkringen.

Observera att ansvarsförsäkringen måste sökas och betalas enskilt.

Hur det går till ser du under försäkringar.

Välkommen!