Broschyr

Här kan du se föreningens broschyr som vi kan dela ut till intresserade personer, myndigheter eller föreningar som kommer i kontakt med människor som kan komma att behöva en god man eller förvaltare.

Vi vill gärna att du blir medlem i vår förening om du redan har uppdrag och känner att du kan bidra till flera med din erfarenhet eller om du själv vill ha stöd i ditt uppdrag.

Välkommen att kontakta oss i styrelsen