Flyktingbarn

Information från Migrationsverket:

Sidorna för gode män och överförmyndare om ensamkommande barn är nu publicerade på Migrationsverkets webbsida.

Informationen om asylsökande barn hittar du på sidan Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar

På sidan Gode-män finns en PowerPoint-presentation och på sidan Gode mannens roll ligger en uppdaterad version av ”Ett gemensamt ansvar”.

På sidan Gode män finns också en länk till Webbutbildning för gode män.
Här finns även en länk till ”Checklista för gode män” för ensamkommande barn.