Försäkringar

Två försäkringserbjudanden

Olycksfallsförsäkring
Du som är medlem i Gnesta God Man- och Förvaltareförening omfattas  fr.o.m. 2015-04-01 av en kollektiv olycksfallsförsäkring.
Premien för försäkringen ingår i din medlemsavgift.

Trygg-Hansa är försäkringsgivare och försäkringen har arbetats fram av Riksförbundet för Gode Män och Förvaltare, RGMF. Försäkringen är tillgänglig för medlemmar i varje förening som är ansluten till RGMF. Gnesta God Man- och förvaltareförening är anslutna.

Olycksfall Trygg Hansa villkor
Offert

Ansvarsförsäkring
Du som är medlem i God Man-föreningen har också möjlighet att ansluta dig till en ansvarsförsäkring. Försäkringen är individuell dvs. varje enskild medlem avgör själv om man vill teckna försäkringen.

Försäkringen är speciellt framtagen för Gode Män och Förvaltares uppdrag och löper per kalenderår. Premien är 200 kr per år och person.

.Försäkringen består av tre delar:

 • ansvarsförsäkring
 • förmögenhetsskada
 • rättsskydd

 Hur gör du för att teckna ansvarsförsäkring?

 1. Gå in på webbsidan www.forsakringskoll.se

 2. Klicka på godmansförsäkring, välj anslut individuellt

 3. Ange dina personliga uppgifter

 4. Välj din lokala godmanförening i rullistan

 5. Klicka på knappen, teckna försäkring

 6. Du får nu bekräftelse på din beställning via e-post

 7. Betala till bankgiro 774-0590, ange ordernummer som referens

 8. När din betalning är registrerad får du ditt försäkringsbevis via e-post som du enkelt kan ladda ner

Kontakt på Riksförbundet: Bengt Martinsson e-post martinsson.bengta@telia.com tel. 073- 436 85 68 
Riksförbundets hemsida
rgmf.se.

ErbjudandeGodmansForsakring
RGMF-Ansvarsforsakring-villkor-2015-04-01
RGMF-Ren-formogenhetsskada-inklusive-rattskydd-forsakringsvillkor-2015-04-01

Länkar till Försäkringsbevisen och informationen gällande de försäkringar som tecknats av RGMF för våra medlemmar.

Ansvar- och förmögenhetsförsäkring Försäkringsbevis 2020(Ålands försäkringar)
Allmänna avtalsbestämmelser
Ren förmögenhetsskada
Krisförsäkring
Överfallsförsäkring
Olycksfall Försäkringsbevis 2020