Styrelsen

Ordförande
Erika Björkholm  070-813 34 22ordforanden@gnestagmf.se
Sekreterare
Anita Kittig Boman        073-994 39 32 anitakb01@gmail.com
Kassör
Monika Johansson 070-601 28 22 tomon@telia.com
Ledamöter
vakant
Åsa Tallberg070-560 75 71 asa@kycklingar.se
Vakant
Revisor
Annette Karlsson